АФБ променя адреса си!

Уважаеми колеги и приятели,
от началото на месец юни 2018 г. Фондацията сменя адреса си!
Вече ще можете да ни откриете на адрес: ул. „Христо Белчев“ 3, 1000 Център, София – в Къщата на гражданските организации.

Междувременно можете да се допитвате за всякакви въпроси, свързани с програмите и дейността на АФБ на office@afbulgaria.org или на телефон +359 2 989 79 82.