АФБ ще връчи 4 стипендии за студенти на АУБГ

 

През учебната 2015/2016 година Американска фондация за България ще продължи стипендиантската си програма в Американския университет в България, като връчи 4 нови стипендии.

АФБ ще връчи 4 стипендии за студенти на АУБГ

Всяка от стипендиите ще е на стойност 2500 щ.д. в рамките на една академична година. Всички стипендии ще бъдат раздадени на база на академични заслуги и успех.

Първата от тези стипендии да бъде раздадена на новоприет студент от български произход, пребиваващ в една от бившите Съветски Републики.

Втората стипендия да бъде раздадена на новоприет студент от български произход, пребиваващ в САЩ.

Третата и четвъртата стипендия да бъдат раздадени на настоящи студенти от България с висок успех в една от следните специалности: Компютърни науки, Информатика или Математика.