Важна информация за стипендиантите на АФБ!

Важна информация за одобрените кандидати за стипендии в средното образование на Американска Фондация за България. Всички стипендианти са получили имейл с последващи инструкции.

За да получат спечелената стипендия от Американска фондация за България, учениците трябва:

– Да проверят данните, да попълнят и подпишат прикачения в писмото договор.
– Да изпратят два екземпляра до фондацията на адрес:
ул. “Хан Аспарух” № 26, ап. 6, 1000 София
или Да ни пратят договора подписан и сканиран на мейл – office@afbulgaria.org.

Съгласието и данните на родителите са необходими само ако стипендиантът няма 18 години.

– Да открият сметка в ДСК на собствено име и да ни изпратят по мейл IBAN на сметката.

Бившите стипендианти, които не са променили номера на банковата си сметка, не е необходимо да ни го изпращат отново.