Курс по иновации и предприемачество на Business Booster Sofia

Тази есен ще започне провеждането за 5-та година на безплатен курс по иновации и предприемачество на Business  Booster Sofia. Той се провежда в два семестъра, като лектори са доказани професионалисти от родната и  международната бизнес сцена.

През изминалите години курсът се радва на сериозна посещаемост и успешни start-ъпи, родили се в курса. Кандидатстването е отворено за всички ученици 12-ти клас и студенти в гр. София. Курсът се провежда на английски, което прави владеенето на английски необходимост. Допуснатите до курса кандидати няма да надхвърлят 40, за да може да се обърне персонално внимание на всеки и да се подготвят участниците качествено.Обучението ще се провежда понеделник и сряда от 18:30 в обновената зала Америка за България в северното крило на ректората на СУ “Св. Кл. Охридски”.

Можете да кандидатствате за курса на този линк: http://booster.bg/application/
За повече информация можете да посетите страницата на Business Booster Sofia -http://booster.bg/
За връзка с организаторите: info@booster.bg
Курсът е безплатен и доказал се успешен за 4-те си години съществуване.
Срокът за кандидатстване е 26 октомври 2016 година.