Олимпийски стипендии 2016-2017

Стипендии от Американска фондация за България получават всички ученици, получили медали в следните международни и балкански олимпиади:

Международна олимпиада по информатика

Международна олимпиада по физика

Международна олимпиада по биология

Международна олимпиада по химия

Международна олимпиада по математика

Международна олимпиада по лингвистика

Международна олимпиада по астрономия

Централноевропейска олимпиада по информатика

Балканска олимпиада по информатика

Балканска олимпиада по математика

Необходими документи, които очакваме от олимпийските стипендианти, са :

– Актуална снимка;

– Информация относно състезанието, в което са участвали, и какво отличие са получили; копие от диплома.

– План за работа през учебната 2016/2017 г. (до 2 стр.) – в него се описват курсове, състезания, специализирани изпити и всякакви форуми, свързани с дейностите на ученика в силната/ите му дисциплина/и, с които кандидатът смята да се занимава през учебната 2016/2017; целите, които си поставя да постигне в сферата, в която е изявен. (Не се отнася за студенти.)

– Автобиография (с паспортни данни, адрес, email и IBAN на сметка в ДСК!)

Срок за получаване на документите на мейла на АФБ: office@afbulgaria.org  03. 11. 2016 г. 

Стипендиите са за 10 месеца през учебната 2016/2017 година – за тях се подписва договор за дарение с всеки, станал стипендиант на АФБ (в документа фигурират и данни на родителите, ако стипендиантът не е пълнолетен, той се подписва и от тях).