Подкрепа за олимпийските отбори по природни науки

Програмата „Подкрепа за олимпийските отбори по природни науки“ съществува от 2004 година.

olympic.math

От 2004 година до настоящия момент Американска фондация за България подкрепя подготовката и участието на българските олимпийски отбори по математика в Международната олимпиада по математика, Балканска олимпиада по математика и Всерусийска олимпиада по математика.

От 2005 до 2010 година АФБ финансира по тази програма подготовката и участието на международни и традиционни олимпиади на българските олимпийски отбори по астрономия, биология, информатика, лингвистика, химия и физика и отбора на младите физици.

През 2010 г. по инициатива на Фондация „Америка за България“е създадено Сдружение на олимпийските отбори по природни науки (СООПН). Председател на УС на Олимпийското сдружение е Алексей Христов.

Списък на международните олимпиади, за които АФБ предоставя олимпийски стипендии на медалистите, можете да видите тук.