Програма „Наука“

По програма „Наука“ са подкрепяни следните проекти:

Ученическа Конференция към Ученически институт по математика и информатика (УчИМИ)

В Ученическата конференция (УК) участват ученици от 8 до 12 клас от цялата страна. Учениците разработват проекти по математика, информатика и информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководство на научен ръководител и/или консултант.

От 2005 година до сега Американска фондация за България е основен спонсор на Ученическата конференция.

Повече за УчИМИ и за УК можете да разберете от официалния им сайт.

Есенен математически турнир

Есенният математически турнир (ЕМТ) за ученици от 8-ми до 12-ти клас е включен в календара за извънкласна дейност на МОН и СМБ и се организира със съдействието на Американска фондация за България и Фондация “Георги Чиликов”. Резултатите от ЕМТ важат за определяне на разширените национални отбори за Балканската олимпиада по математика и Европейската олимпиада по математика за момичета и участват при изчисляването на рейтинга на учениците.

АФБ подкрепя Турнира от 2007 година до сега. Фондацията осигурява средства за награден фонд за индивидуалното класиране, купи за отборно класиране и специална награда.

CodeIT – Конкурс по програмиране на Мусала Софт

CodeIT е едно от най-старите състезания по програмиране и най-елитния частен национален конкурс по информатика в България. Конкурсът протича ежегодно в 6 задочни и финален присъствен кръг. До големия финал достигат 12-те най-добри състезатели през сезона, а финалният кръг и награждаването на участниците в конкурса се провежда под патронажа на Президента на Република България.

Американска фондация за България подкрепя CodeIT чрез връчване на предметни награди на победителите.

За повече информация може да посетите интернет сайта на конкурса.