Стипендии в средното образование

Стипендиите в средното образование, които Американска фондация за България отпуска, са на стойност 900 лв., платими на две части през първия и втория срок на съответната учебна година.

Информация за кандидатстване за конкурса за учебната 2017-2018 г. вижте тук.

Програмата „Стипендии в средното образование“ се състои от няколко подпрограми:

Олимпийски стипендии

По програмата Американска фондация за България  награждава с 10-месечни стипендии българските ученици, спечелили медали на международни олимпиади през предходната учебна година.
Забележка: Голяма част от медалистите печелят отличията си в 12 клас и получават стипендиите си, докато са студенти 1 курс.

Списък на международните олимпиади, за които АФБ предоставя олимпийски стипендии на медалистите, можете да видите тук.

Стипендии в средното образование
за ученици с отлични постижения и изявени интереси по математика, природни науки, чужди езици и изкуства

По програмата се предоставят 10-месечни стипендии за съответната учебна година на ученици, които участват в конкурс на АФБ. Конкурсът се обявява в началото на всяка учебна година пред ръководствата на определени училища, с които АФБ работи по тази програма.

Списък на училищата, включени в програмата, можете да видите тук.

Училищните ръководства класират по успех и постижения първите 5 ученици от училището, чиито документи изпращат на Американска фондация за България. Кандидатурите на учениците се разглеждат от комисия, която решава кои ученици да получат стипендии.
Решението на комисията се обявява публично, като се известяват всички училища и учениците, спечелили стипендии.
През последните 10 години средно по 180 ученици на година от цялата страна получават стипендии по тази програма.

Забележка: Само стипендианти на АФБ от предишни години могат индивидуално да изпращат документи за разглеждане от комисията на фондацията за следваща година.

Лятна стипендиантска среща

Лятна среща на АФБ

 

Всяка година Американска фондация за България организира 10-дневна лятна среща за своите стипендианти, като локациите на срещата са винаги различни. По време на срещата се провеждат лекции на разнообразни теми, прожекции на филми, срещи с интересни хора, походи, съвместни проекти, игри. Идеята е стипендиантите да се запознаят помежду си и да се създаде дух на общностна принадлежност, както и контакт в неформална среда между учениците с високи успехи от различни краища на България.

Бюлетин от срещата от 2013 година, провела се във Врачанския балкан, можете да разгледате тук.

Бюлетин-блог от лятна среща на АФБ в гр. Трявна през 2015 г. ще намерите тук.