Стипендии във висшето образование

Програмата е разделена на следните подпрограми:

Стипендии “Гипсън”

Стипендии “Гипсън” е програма на Американска фондация за България, която се администрира и управлява от Фондация “Св. Св. Кирил и Методий”.

Стипендии на АФБ за български студенти в АУБГ

Американски университет в България

От 2006 г. Американска фондация за България дава 6 стипендии на студенти, обучаващи се в Американския университет в България, Благоевград. Стипендианти на програмата са Илия Марков, Елица Найденова, Калина Минчева, Боряна Гончаренко, Александр Завалии.