Енциклопедия „Дарителството“

Американска фондация за България е спомоществовател на пълното тритомно издание на енциклопедия „Дарителството. Дарителски фондове и фондации в България 1878-1951“.

    cover 1a cover 2a cover 1a

Енциклопедия „Дарителството. Дарителски фондове и фондации в България 1878-1951“

Изданието е осъществено в партньорство с Българския дарителски форум от екип от Института по история към Българска академия на науките под редакцията и съставителството на проф. Веска Николова и доц. Росица Стоянова.

Изданието се състои от три тома. Първи и втори том представят по азбучен ред информация за индивидуални дарители, създали фондове и фондации в България от края на XIX до средата на XX век. В том III са представени фондове, управлявани от държавни и частни институции.

Енциклопедия „Дарителството“ представя дарителската история и традиции на  Третото българско царство в повече от 2000 отделни статии. Очаквайте скоро и интернет страница на изданието.

 

В рамките на Летните стипендиантски срещи, всяка година стипендиантите на Американска фондация за България представят и превеждат на чужди езици избрани от тях статии от енциклопедията. Някои от техните преводи можете да прочетете тук:

 

Mirella Dankova – Dancho Tomov Fund (English)

Mirella Dankova – Gencho V Handzhiev Fund (English)

Borislava Borisova – “das Bulgarische Nationaltheater“- Stiftungsfonds ( Deutsch)

Liliya Kisyova – ANGEL POPOV FOUNDATION (English)

Veselina Nedelcheva, Velislava-Mihaela Krachukova – Ana and Todor Pulievi Fund (English)