Издания, подкрепени от Американска фондация за България

Американска фондация за България е подкрепила следните книжни издания:

„Политиката като отговорност и изпитание. Теодор Иванов Теодоров (1859-1924). Кореспонденция, речи, спомени на съвременници” (2014)
Автори: проф. д.и.н. Веска Николова, доц. д-р Росица Стоянова

Словото в светогорската живопис на Захарий Зограф (2014)
Мария Огойска

„Петко Стайнов: Хорови балади“ (2011)

„Дневни забележания върху историята на Илия С. Йовчев: 1869 -1875“ (2007)
Народна библиотека „Иван Вазов“ – Пловдив

„Йероглифът на киното“ (2007)
Андроника Мартонова

„Съвременния киносвят“ (2006)
Автор: Вера Найденова

„Кристо и свободната любов“ (2005)
Автор: Георги Тенев

„Демократически преглед: Списание за либерално гражданско общество и култура“ (2005)

Списание „Ето“