Първо национално проучване на малкия и среден дигитален бизнес в България

На 3 ноември 2016 година от 18:00 часа в ДНК ще бъдат представени резултатите от първото национално проучване на малкия и среден дигитален бизнес в България.

За повече информация https://www.facebook.com/events/1777869515803822/