Резултати от конкурса за съфинансиране на извънкласна дейност

Сумите за съфинансиране на проекти за извънкласни школи по математика, информатика, физика, химия, астрономия и биология за учебната 2015/2016 година са преведени по сметките на училищните настоятелства.