Резултати от конкурса за съфинансиране на извънкласни школи през учебната 2016/2017 година

През учебната 2016/2017 година Американска фондация за България съфинансира следните извънкласни школи по математика, информатика, физика, химия, астрономия, лингвистика и биология:

Бургас

ППМГ „Акад. Никола Обрешков“

Обучение на талантливи ученици за участие в математически олимпиади и състезания  – 1000 лв.

 

Варна

МГ „Д-р Петър Берон“

Извънкласна работа с ученици по природни науки  по програмата на IJSO за участие в международната олимпиада през 2017 г. – 1000 лв.

Велико Търново

ППМГ “Васил Друмев”

Школа по химия – крачка към необятното познание – 1000 лв.
Извънкласна школа по информатика за изявени ученици – 1000 лв.

Вършец

СОУ “Иван Вазов”

Астрошкола „Звезди“ – 546 лв.

 

Гоце Делчев

ПМГ „Яне Сандански“

Школа по математика за 10. клас – 880 лв.
Школа по химия – 850 лв.
Школа по биология – 600 лв.

Казанлък

ППМГ “Никола Обрешков”

Школи по математика – 1000 лв.
Лятна школа по химия и опазване на околната среда – 600 лв.

Монтана

ПМПГ “Св. Климент Охридски”

Школа по WEB-дизайн към ПМПГ – 1000 лв.


Перник

ГПЧЕ „С. Радев“

Школа по математическа лингвистика – 1000 лв.

 

Плевен

МГ “Гео Милев”

Проект по информатика – 1000 лв.
Извънкласна работа с изявени ученици по астрономия – 1000 лв.
Школи по математика за 5. и 7. кл. – 1000 лв.

 

Пловдив

МГ “Акад. Кирил Попов”

Школа по състезателна математика – 1000 лв.
Школа по информационни технологии – 1000 лв.

Силистра

ПМГ “Св. Климент Охридски”

Школи по математика за изявени ученици – 1000 лв.
Школи по биология за изявени ученици – 1000 лв.
Школи по информационни технологии за изявени ученици – 960 лв.


София

СМГ „П. Хилендарски“

Школа по астрономия – 1000 лв.

Ямбол

МГ „Атанас Радев”

Проект по математика – 1000 лв.
Извънкласна школа по химия 9 -12 клас – 1000 лв.
Лагер школа по биология 7 -11 клас – 1000 лв.

 Междуучилищен проект

МГ „Д-р Петър Берон“, МГ “Гео Милев”, ППМГ “Васил Друмев”

Лятна лагер-школа по химия и опазване на околната среда – 1000 лв.