Резултати Стипендиантска програма 2017/2018

Вече са ясни имената на одобрените кандидати за стипендиантската програма на Американска Фондация за България в средното образование. След като получи близо 350 кандидатури, Фондацията ангажира компетентните комисии, които определиха тазгодишните стипендианти:

  1. Област Природни науки – (математика, информатика, физика, химия, биология, математическа лингвистика, астрономия) – тук
  2. Област чужди езици, хуманитарни науки и изкуства – тук
  3. Олимпийски стипендианти – тук

Всички стипендианти ще получат имейл с инструкции и с договорите си в началото на 2018 г.