Стипендианти област Изкуство 2015-2016 година

Всички стипендианти ще получат имейл с инструкции и с договорите си до края на 2015 г.


Бургас
Стела Живкова Давидкова, НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров”

София Димчева Пишманова, НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров”

Христина Ангелова Ангелова, НУМСИ „Проф. Панчо Владигеров”

 

Кунино

Валерий Радославов Ганчев, Професионалната гимназия по каменообработване

Илия Страхилов Евденков, Професионалната гимназия по каменообработване

Индия Славиева Кърмова, Професионалната гимназия по каменообработване

Филип Иванов Филипов, Професионалната гимназия по каменообработване

 

София 

Александра Момчилова Георгиева, НГПИ „Св. Лука“

Александър Александров Лечев, НУИИ „Илия Петров”

Верджиния Бойкова Влъчкова, НУИИ „Илия Петров”

Георги Миленков Ников, НГПИ „Св. Лука“

Ева Захариева Петрунова, НУИИ „Илия Петров”

Елина Димитрова Джанаварова,  НУИИ “Илия Петров”

Елица Венелинова Енева, НУИИ “Илия Петров”

Ерик Христов Бечев, НУИИ „Илия Петров”

Златина Чавдарова Вълова, НУИИ „Илия Петров”

Илияна Георгиева Христова, НУИИ “Илия Петров”

Любослава Николаева Любчова, НГПИ „Св. Лука“

Михаела Таскова Колева, НМУ „Л. Пипков” София

Михаил Гълъбинов Райков, НУИИ “Илия Петров”

Надя Григорова Василева, НУИИ “Илия Петров”

Ния Любомирова Ценкова, НУИИ „Илия Петров”

Радослав Радославов Георгиев, СМГ „Паисий Хилендарски“

Ралица Величкова Величкова, НГПИ „Св. Лука“

Симона Динкова Динева,             НУИИ „Илия Петров”

Цоньо Иванов Цветков, НМУ „Л. Пипков” София

Трявна

Мирела Недкова Томанова, НГПИ „Тревненска школа“

Хасково

Гергина Георгиева Георгиева, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

Йоана Георгиева Георгиева, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

Мария Юлиянова Филипова, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“