Стипендиант на АФБ победител в конкурс на Европейската комисия

Стипендиантът на АФБ Георги Христов от Езикова гимназия „Д-р Петър Берон” в Кюстендил е българският победител в ежегодния конкурс на Европейската комисия Juvenes Translatores.

Със своя превод от английски на български език той изпреварва 74 свои връстници от България и се присъединява към останалите 27 победители – по един от всяка държава членка на ЕС. През 2015 г. в конкурса взеха участие над 3200 ученици от над 700 училища в ЕС. Победителите са поканени на 14 април 2016 г. в Брюксел, където ще получат наградите си от заместник-председателя на Европейската комисия Кристалина Георгиева.