Тринадесети конкурс за финансиране на студентски филмови проекти

Започва 13-то издание на Конкурса за финансиране на студентски филмови проекти на Американска Фондация за България

ИЗИСКВАНИЯ:
Кандидатите трябва да са студенти редовно обучение по кино и телевизионна режисура

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ:
Автобиография
Сценарий
Режисьорска експликация
Анотация на сценария
Бюджет

Можете да приложите и допълнителни документи, ако смятате, че биха подкрепили вашата кандидатура.

КРАЕН СРОК ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ  30 юни 2016г.

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на интернет страницата на Американска Фондация за България до края на юли.

Документи може да изпращате на имейл office@afbulgaria.org или на адрес:

Американска Фондация за България
ул. Хан Аспарух 26, ап. 6,
София 1000
тел.: 02 / 989 79 82, 0897 896 136