Архив на категория: Актуално

Конкурс за съфинансиране на извънкласна дейност 2018-2019

Американска Фондация за България обявява конкурс за съфинансиране на извънкласни школи по математика, информатика, физика, химия, астрономия и биология за учебната 2018/2019 година.

Основната цел на тази наша инициатива е да насърчим и подпомогнем учителите от математическите и природоматематическите гимназии, като ги стимулираме да посветят своите усилия в по-задълбочено изучаване и преподаване на тяхната дисциплина и да имат възможност за повече индивидуални занимания със своите ученици с изявени интереси в изброените области.
Всяко училище може да подаде не повече от три проекта общо и не повече от един проект по даден предмет.

АФБ ще разгледа всички постъпили документи и ще отпусне до 1000 лв. на най-добрите проекти.
Необходимите документи за кандидатстване са:
1. Обосновка, цели и задачи на проекта
2. Подробна план-сметка с описание на други източници на финансиране
3. Подробна програма по часове на извънкласната школа
4. Писма за подкрепа

Най-големи шансове за успех ще имат проектите с осигурено съфинансиране (от други източници) и проектите на гимназии с успехи на състезания и олимпиади.

Документи за кандидатстване изпращайте до 31 декември 2018 година на имейл адрес: office@afbulgaria.org.
Документите ще се приемат само по електронен път.

Стипендианти чужди езици, хуманитарни науки и изкуства 2018-2019 г.

Стипендианти чужди езици, хуманитарни науки и изкуства 2018-2019 година

Всички стипендианти ще получат имейл с инструкции и с договорите си в началото на 2019 г.

 

Благоевград

 • Богомила Димитрова Велева,  ЕГ “Акад.Л. Стоянов”
 • Инна Сашко Хайтова, ЕГ “Акад. Л. Стоянов“
 • Любомир Викторов Самарджиев, ЕГ “Акад. Л. Стоянов“
 • Моника Симеонова Митова, ЕГ “Акад. Л. Стоянов“
 • Сава Петров Марков, ПМГ „Акад. С. Корольов“

Бургас

 • Александрина Александрова Митева, НУМСИ “Проф. Панчо Владигеров”
 • Мария Димитрова Стоянова, НУМСИ „Проф. П. Владигеров”
 • Светослава Генкова Стаматова, НУМСИ „Проф. П. Владигеров”
 • Симона Антонова Сотирова, НУМСИ „Проф. П. Владигеров”
 • Симона Илиянова Маринова, НУМСИ „Проф. П. Владигеров”
 • Христиана Георгиева Въжарова, НУМСИ „Проф. П. Владигеров”

Варна

 • Виктория Недялкова Иванова,  Първа езикова гимназия
 • Йоана Емилова Стефанова, ІV ЕГ “Фр. Ж. Кюри”
 • Марина Пламенова Кънчева, ГПЧЕ “Йоан Екзарх“
 • Марина Пламенова Парушева, МГ Варна
 • Михаела Венкова Динчева, ГПЧЕ “Йоан Екзарх”
 • Николинка Владимирова Сълова, І ЕГ Варна

Велико Търново

 • Силвия Миленова Минкова, ПЕГ „Проф. д-р Асен  Златаров“

Видин

 • Даниела Ивайлова Конова, ГПЧЕ “Йордан Радичков”
 • Радина Андреева Кирилова, ГПЧЕ “Йордан Радичков“

Габрово

 • Елица Мирославова Банкова,  Априловска гимназия

Димитровград

 • Гергана Георгиева Гочева , ПМГ „Иван Вазов“

Добрич

 • Божидара Цончева Цонева, ЕГ ‘’Гео Милев’’

Кърджали

 • Антоан Анков Русев, ЕГ “Христо Ботев”
 • Георги Йорданов Събев, ЕГ “Христо Ботев”
 • Емре Ергюн Емурла, ЕГ “Хр. Ботев”
 • Зорница Димитрова Антонова, ЕГ “Хр. Ботев“
 • Лия Делчева Стамболиева, ЕГ “Христо Ботев”
 • Фатме Иьмаз Ибрям, ЕГ “Хр. Ботев“

Кюстендил

 • Ани Ивайлова Ковачева,   ПМГ Кюстендил
 • Бригита Симеонова Антонова,     ПМГ Кюстендил
 • Виктория Стоилова Стоилова,      ЕГ “Д-р Петър Берон“
 • Илиана Ивайлова Симеонова, ЕГ “Д-р Петър Берон”
 • Мария Благоева Кирилова, ЕГ “Д-р Петър Берон”

Ловеч

 • Вяра Бориславова Стоянова, ПЕГ „Екзарх Йосиф I“
 • Петко Стойчев Стойчев, ПЕГ „Екзарх Йосиф I”

Монтана

 • Валентина Трифонова Горанова, ПГПЧЕ “Петър Богдан”

Плевен

 • Ива Александрова Александрова, ГПЧЕ Плевен
 • Невен Венциславов Вутев, ПГПЧЕ 

Пловдив

 • Виктория Николаева Даилова, ЕГ “Иван Вазов“
 • Георги  Бориславов  Чиколов, НУМТИ „Добрин Петков“
 • Георги Стоянов Грозев, НУМТИ „Добрин Петков“
 • Георги Стоянов Желязков, ЕГ “Пловдив”
 • Дана Евгениева Цветкова, ЕГ “Пловдив”
 • Константина Димитрова Арнаудова, ЕГ “Иван Вазов”
 • Моника Костова Раленекова, ЕГ “Иван Вазов“
 • Николай Мариянов Маринов, НУМТИ „Добрин Петков“
 • Ния Владимирова Младенова, ЕГ “Иван Вазов”
 • Петя Дичева Дичева, ЕГ „Иван Вазов”
 • Христо Николаев Колев, ЕГ “Пловдив”

Полски Тръмбеш

 • Никълъс Крисчън Бринтнол, СОУ „Цанко Церковски“

Русе

 • Мирая Пламенова Гешева, Английска езикова гимназия „Г. Милев“

Силистра

 • Виктор Боянов Попов, ЕГ “Пейо Яворов”, Силистра
 • Иван Иванов Русев, ЕГ “Пейо Яворов”, Силистра

Сливен

 • Ралица Пламенова Жекова, ПМГ Сливен

Смолян

 • Даниела Петрова Бадева, ГПЧЕ “Иван Вазов”
 • Микаела Сребринова Хаджиева, ГПЧЕ “Ив. Вазов”

София 

 • Аделина Георгиева Христова, 91.НЕГ “Проф. Константин Гълъбов”
 • Александър Велизар Чернев, СМГ „Паисий Хилендарски“
 • Александър Александров Иванов, НМУ “Л. Пипков”
 • Ани Огнянова Попова,  Втора АГ “Томас Джеферсън“
 • Анна-Мария Иванова Ризова, НМУ „Любомир Пипков“
 • Валерия Александрова Василенко, НМУ “Л. Пипков”
 • Васил Кръстев Божинов,   НУИИ „Илия Петров”
 • Дивдена Веселинова Митева, НУИИ „Илия Петров”
 • Димитър Димитров Крачунов, 91.НЕГ “Проф. Константин Гълъбов”
 • Йоана Константин Карчева, НГПИ Св. Лука
 • Йоана Иванова Денкова,   91.НЕГ “Проф. Константин Гълъбов”
 • Йоанна Валентинова Янева, НГДЕК “Константин Кирил Философ”
 • Карина Крумова Крумова, НУИИ “Илия Петров”
 • Косара Живкова Жекова, НГДЕК “Константин Кирил Философ“
 • Мария Юлиянова Добрева, НУИИ “Илия Петров”
 • Никол Владимирова Петрова, НГПИ Св. Лука
 • Петър Иванов Дюлгеров, НМУ „Любомир Пипков“
 • Рада Пенкова Скумова, НУИИ „Илия Петров”
 • Радослав Радославов Георгиев, СМГ „Паисий Хилендарски“
 • София Дарин Божкова, НГПИ Св. Лука
 • Теодора Руменова Лилова, СМГ
 • Цветелина Живкова Куманова, НГПИ Св. Лука

Трявна

 • Таня Димитрова Начева,   НГПИ Тревненска школа

Хасково

 • Дарена Георгиева Георгиева, ПМГ „Акад. Б. Петканчин“
 • Тереза Стефанова Симеонова,  ЕГ „Проф. д-р Ас. Златаров“

Шумен

 • Борис Деянов Дечев, ППМГ „Нанчо Попович“
 • Мелиса Тунчерова Шерифова, ПГПЧЕ „Н.Й. Вапцаров“

Стипендианти 2018/2019 в област Природни науки

Стипендии 2018/2019 в област Природни науки – математика, информатика, физика, химия, биология, математическа лингвистика, астрономия

Всички стипендианти ще получат имейл с инструкции и с договорите в началото на 2019 г.

 

Благоевград

 • Пламен Любомиров Галинов, ПМГ „Акад. С. П. Корольов”
 • Полина Николаева Фотева, ПМГ „Акад. С. П. Корольов”
 • Стоил Александров Янков, , ПМГ „Акад. С. П. Корольов”

Бургас 

 • Галин Миленов Тотев, ПМГ “Акад. Никола Обрешков”
 • Кристиян Емилов Минчев, ПМГ “Акад. Никола Обрешков”
 • Орлин Николаев Кучумбов, ПМГ “Акад. Никола Обрешков”
 • Любомир Бойков Шойлев, ПМГ “Акад. Н. Обрешков”

Варна

 • Борис Василев Геренски, МГ “Д-р Петър Берон”
 • Виктор Красимиров Велев, МГ “Д-р Петър Берон”
 • Димитър Ясенов Опърлаков, МГ ”Д-р Петър Берон”
 • Златина Тодорова Милева, МГ ”Д-р Петър Берон”
 • Иво Яниславов Карагьозов, МГ ”Д-р Петър Берон”
 • Калина Веселинова Георгиева, МГ ”Д-р Петър Берон”
 • Силви Мартинова Койчева, МГ ”Д-р Петър Берон”
 • Тервел Галинов Стоянов, МГ ”Д-р Петър Берон”

Велико Търново

 • Даниел Петров Трополинов,    ПМГ “Васил Друмев“

Габрово

 • Адриян Ивов Ибовски, ПМГ ”Академик Иван Гюзелев”
 • Добрин Венциславов Башев, ПМГ ”Академик Иван Гюзелев”
 • Калоян Боянов Ботев, ПМГ „Акад. Иван Гюзелев“

Казанлък

 • Александър Пламенов Проданов,         ППМГ “Никола Обрешков”

Плевен

 • Добрин Марианов Бараков, МГ “Гео Милев”
 • Захари Емилов Маринов, МГ “Гео Милев”

Пловдив 

 • Атанас Константинов Стефанов, МГ “Акад. Кирил Попов”
 • Атанас Тодоров Бунтов, МГ “Акад. Кирил Попов“
 • Атанас Василев Добрев, МГ “Акад. Кирил Попов”
 • Василена Александрова Цветанова, МГ “Акад. Кирил Попов”
 • Виктория Данаилова Христова,  МГ “Акад. Кирил Попов“
 • Димитър Атанасов Чакъров, МГ “Акад. Кирил Попов”
 • Йоан Георгиев Саламбашев,    МГ “Акад. Кирил Попов“
 • Константин Кискинов, МГ “Акад. Кирил Попов”
 • Петър Светославов Бечев, МГ “Акад. Кирил Попов”
 • Таня Иванова Найденова, МГ “Акад. Кирил Попов“

Русе

 • Петър Ивелинов Няголов, ПМГ “Баба Тонка”

Смолян

 • Борислав Николаев Семердчиев, ППМГ “В. Левски”, Смолян

София

 • Алек Кристианов Димитров, Първа частна математическа гимназия
 • Александър Георгиев Радославов, СМГ “Паисий Хилендарски”
 • Александър Ивайлов Милчев, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“
 • Александър Николаев Макавеев, СМГ “Паисий Хилендарски”
 • Александър Стоянов Недков, СМГ “Паисий Хилендарски”
 • Анна Росенова Михалкова,       СМГ „Паисий Хилендарски“
 • Боромир Чавдаров Видев, СМГ „Паисий Хилендарски“
 • Георги Стефанов Златинов,       СМГ „Паисий Хилендарски“
 • Деница Петрова Павлова, СМГ “Паисий Хилендарски”
 • Десислава Илиянова Илиева, СМГ “Паисий Хилендарски”
 • Диян Христинов Димитров, СМГ “Паисий Хилендарски”
 • До Виет Кьонг, СМГ „Паисий Хилендарски“
 • Звездин Борисов Бесарабов, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“
 • Иван Венциславов Георгиев, СМГ “Паисий Хилендарски”
 • Ириней Билянов Василев, НПМГ “Акад. Л. Чакалов”
 • Йоан Найденов Найденов, СМГ „Паисий Хилендарски“
 • Катерина Петрова Костова, 91.НЕГ “Проф. Константин Гълъбов”
 • Кристиян Александров Вилхемов, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“
 • Лъчезар Димитров Димитров, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“
 • Люба Веселинова Конова, СМГ “Паисий Хилендарски”
 • Маргарита Велчева Стефанова,  СМГ „Паисий Хилендарски“
 • Мартин Боянов Стефанов, СМГ “Паисий Хилендарски”
 • Мартин Владимиров Василев, СМГ „Паисий Хилендарски“
 • Матей Костадинов Петков, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“
 • Никола Иванов Янакиев, СМГ „Паисий Хилендарски“
 • Никола Мартинов Стайков, СМГ „Паисий Хилендарски“
 • Петър Емилов Лангов, СМГ “Паисий Хилендарски”
 • Пламен Тодоров Иванов, СМГ “Паисий Хилендарски”
 • Светлин Красимиров Лалов,  СМГ „Паисий Хилендарски“
 • Спасиян Иванов Тодоров,  ПЧМГ
 • Станислав Чавдаров Николов, СМГ “Паисий Хилендарски”
 • Стефан Мартинов Хаджистойков, СМГ „Паисий Хилендарски“
 • Теодор Свиленов Маслянков, СМГ „Паисий Хилендарски“
 • Явор Георгиев Пеев, НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“
 • Явор Мирославов Йорданов,   НПМГ „Акад. Любомир Чакалов“

Хасково

 • Стоян Димитров Малинин, ПМГ „Акад. Боян Петканчин“

Шумен

 • Марин Йорданов Йорданов,    ППМГ “Нанчо Попович“
 • Ферит Тамеров Исмаилов, ППМГ “Нанчо Попович”

Ямбол

 • Антъни Антонов Господинов,   ПМГ “Атанас Радев”
 • Даниел Руменов Данаилов, МГ “Атанас Радев”
 • Джемма Цонева Русева, ПМГ “Атанас Радев“
 • Румен Миленов Михов, ПМГ “Атанас Радев“

Олимпийски стипендианти 2018/2019

ОЛИМПИЙСКИ СТИПЕНДИИ 2018-2019

Всички стипендианти ще получат имейл с инструкции и с договорите си в началото на 2019 г.

Александър Кръстев, златен медал, МОИ, Цукуба, Япония, златен медал, БОИ, Тимишоара, Румъния

Андон Тодоров, златен медал, eJOI, Инополис, Русия, златен медал, МБОИ, Тимишоара, Румъния, сребърен медал, МБОМ, о. Родос, Гърция

Атанас Динев,бронзов медал, МОМ, Клуж-Напока, Румъния, сребърен медал, БОМ, Белград, Сърбия Прочети повече >>>

Студентският филмов фестивал “Ранно пиле” ще покаже в 5 дни 116 късометражни филма от цял свят

Между 01 и 05 ноември София отново ще се превърне в столица на студентско кино. Започва 14-ото издание на Международния студентски филмов фестивал “Ранно пиле” (Early Bird ISFF), което ще покаже 116 филма в 5 фестивални дни с вход свободен, събрани в над 30 часа качествено и специални дискусии.

“Ранно пиле” е най-големият български форум за студентски късометражни филми и вече 14 години помага на младите филмови творци да достигнат до широката публика. Ежегодно селекционната комисия е натоварена с отсяването на най-добрите продукции сред над 1000 кандидатури. През 2018 предварителната селекция се изправи срещу 1241 филма от цял свят, включително Венецуела, Обединените Арабски Емирства, Пуерто Рико, Тунис, Непал, Монако, Гватемала.

Прожекциите, разделени в 4 категории: игрален, документален, анимационен и експериментален филм, ще се провеждат в 2 локации: Културен център G8 и Кинозалата на НАТФИЗ, дългогодишни партньори на събитието. Панелите от филми този път ще бъдат придружени и от дискусии, в които българските и чуждестранните студенти и гостите да обменят опит и идеи. В рамките на 5-дневния фестивал има и още изненади: майсторски клас на сценариста и режисьор Георги Тенев, както и предизвикателство за прилагане на научния метод Alba Emoting™ с Дияна Добрева-Христова и Джесика Бек, прилаган в театъра, за емоционално изразяване и разпознаване и боравене с емоциите на персонажите и образите в изкуството.

Накрая на фестивала журито ще отличи победителите, разделени в 10 категории, като за втори път ще бъде присъдена и 11-а награда – в подкрепа на партньорството с Югоизточно-европейската регионална асоциация на висшите училища по кино и телевизия.

Това, което отличава “Ранно пиле” от останалите фестивали за късометражно кино, е фактът, че председател на журито е самият победител от изминалото издание. През 2017 г. за първи път в историята на фестивала Голямата награда “Ранно пиле” бе присъдена на режисьор, който вече я е печелил в предишно издание. Това е Ана-Мария Команеску от Академията по театрални изкуства и кинематография, Букурещ, Румъния. От Германия за EBFF очакваме да пристигне и телевизионната и кино актриса Дойна Вебер (“Последният танц“). От родна страна журито е представено от писателя, драматург, сценарист и режисьор Георги Тенев.

Официалното откриване на 14-ия Early Bird ISFF е на 01 ноември 2018 г. (четвъртък), от 12 ч. в Кинозалата на НАТФИЗ, когато ще бъде излъчен и големият победител от миналогодишното издание – филмът “Секс, лула, омлет“ на Ана-Мария Команеску. Следете Фейсбук събитието тук.

Пълната програма ще откриете на earlybirdfest.org. Входът е свободен.

Олимпийски стипендии 2018-2019

Стипендии от Американска фондация за България получават всички ученици, получили медали в следните международни и балкански олимпиади:

Международна олимпиада по информатика

Международна олимпиада по физика

Международна олимпиада по биология Прочети повече >>>

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТИПЕНДИИ 2018-2019

Важно!

Досегашните стипендианти на Американска фондация за България могат да изпратят документите си за кандидатстване индивидуално.

Всички останали ученици, които искат да кандидатстват за Стипендиантската програма, трябва първо да бъдат одобрени от училището, в което учат. Прочети повече >>>

АФБ променя адреса си!

Шест медала за олимпийците по математика в Белград!

Страхотно представяне в Белград: и шестимата ни състезатели по математика се завръщат с медали, тимът е първи в отборното класиране

Между 7 и 12 май в сръбската столица Белград се проведе XXXV-ото издание на Балканската олимпиада по математика. Прочети повече >>>

Резултати от конкурса за съфинансиране на извънкласни школи 2017/2018

Резултати от конкурса за съфинансиране на извънкласни школи по математика, информатика, физика, химия, астрономия, лингвистика и биология
през учебната 2017/2018 година

Прочети повече >>>