Олимпийски стипендии 2014-2015

Стипендиантите, които са завоювали през 2013/2014 година медали от международни и балкански олимпиади, са:

Александър Валентинов Атанасов, 19-а Международна олимпиада по астрономия, бронзов медал

Ангел Костов Шерлетов,45-а Международна олимпиада по физика,  сребърен медал

Бойко Красимиров Борисов, 19-а Международна олимпиада по астрономия, златен медал

Борис Александров Барбов, Балканска олимпиада по математика за ученици младша възраст, бронзов медал

Борис Валериев Митрев, 44-та Международна олимпиада по химия,  бронзов медал

Борислав Калоянов Антов, Балканска олимпиада по математика за ученици младша възраст, бронзов медал

Виктор Кузманов, 45-а Международна олимпиада по физика, бронзов медал

Виктор Пламенов Радивчев, 55-а Международна олимпиада по математика, сребърен медал, 31-ва Балканска олимпиада по математика, бронзов медал

Виктор  Стоянов Мирев, 19-а Международна олимпиада по астрономия, бронзов медал

Виктор Терзиев, Балканска олимпиада по информатика за ученици младша възраст, сребърен медал

Виолета Николаева Найденова, 31-ва Балканска олимпиада по математика, сребърен медал

Деница Маркова, 31-ва Балканска олимпиада по математика, бронзов медал

Димитър Емануилов Манойлов, Международна олимпиада по биология,  бронзов медал

Димитър Любомиров Любенов, Балканска олимпиада по математика за ученици младша възраст, бронзов медал

Елена Росенова Чапарова, 12-а Международна олимпиада по компютърна и приложна лингвистика, бронзов медал

Емил Емилов Инджев, Балканска олимпиада по информатика за ученици младша възраст, златен медал

Енчо Иванов Мишинев, Балканска олимпиада по информатика, златен медал, 26-а Международна олимпиада по информатика, златен медал

Иван Ганчев Ганев, Балканска олимпиада по информатика за ученици младша възраст,  сребърен медал

Иван Даниелов Иванов, Балканска олимпиада по информатика за ученици младша възраст, сребърен медал

Иван-Александър Веселинов Мавров, Балканска олимпиада по математика за ученици младша възраст, бронзов медал

Илия Лазаров Божинов, Балканска олимпиада по математика за ученици младша възраст, бронзов медал

Ирина Юлиянова Софронова, Балканска олимпиада по математика за ученици младша възраст, сребърен медал

Йордан Димитров Йорданов, 31-ва Балканска олимпиада по математика, сребърен медал

Катерина Маринова Найденова, 45-а Международна олимпиада по физика, сребърен медал

Константин Юлиев  Карчев, 8-а Международна олимпиада по астрономия и астрофизика, сребърен медал

Кристиян Красимиров Георгиев, 44-та Международна олимпиада по химия,  бронзов медал

Кристиян Людмилов Цъклев, Балканска олимпиада по информатика, сребърен медал

Любен Стефанов Личев, 31-ва Балканска олимпиада по математика, бронзов медал; 55-та Международна олимпиада по математика, сребърен медал

Марк Андонов, 31-ва Балканска олимпиада по математика, сребърен медал

Момчил Павлинов Пейчев, Международна олимпиада по информатика, сребърен медал

Нгуен Чи Зунг, 31-ва Балканска олимпиада по математика, сребърен медал; 55-а Международна олимпиада по математика, сребърен медал

Павлена Веселинова Ненова 31-ва Балканска олимпиада по математика, бронзов медал; 55-а Международна олимпиада по математика, бронзов медал

Пенчо Бойков Бейков, 44-та Международна олимпиада по химия, бронзов медал

Петър Милков Гайдаров, 31-ва Балканска олимпиада по математика, бронзов медал, участник в RSI

Радослав Федеев Тодоров, Международна олимпиада по биология, бронзов медал

Радостин Радостинов Димитров, 45-а Международна олимпиада по физика, бронзов медал

Светлин Петков Тотев, 19-а Международна олимпиада по астрономия, бронзов медал

Станислав Николаев Щерев, 45-а Международна олимпиада по физика, бронзов медал

Станислав Георгиев Чобанов, 31-ва Балканска олимпиада по математика, сребърен медал

Стефан Иванов, 19-а Международна олимпиада по астрономия, бронзов медал

Теодор Димитров Алексиев, 19-а Международна олимпиада по астрономия, бронзов медал

Феодор Светланов Кономаев, 19-а Международна олимпиада по астрономия, сребърен медал

Христо Веселинов Венев, Балканска олимпиада по информатика, златен медал; 26-та Международна олимпиада по информатика, златен медал

Христо Цветанов Стоянов, участник в RSI

Юлия Миленова Маркова, 12-а Международна олимпиада по компютърна и приложна лингвистика, бронзов медал