Писмо до Американска фондация за България

Казвам се Елизар Милев, докторант в Национална художествена академия и водещ преподавател в НГПИ “Св. Лука”- София в специалност “Силикатен дизайн”.

Тази година бях ваш стипендиант. Спонсорирахте едно пътуване до Сиатъл с цел проучване и изграждане на темата ми ” Тенденции в развитието на лятото стъкло в България ( естетически и технологични аспекти)”

Благодарение на това пътуване аз успях да науча някои похвати в леенето на стъкло, както и представих доклад на научна конференция- „ПРОБЛЕМИ И ПЕРСПЕКТИВИ В РАЗВИТИЕТО НА СЪВРЕМЕННИЯ ДИЗАЙН И ДЕКОРАТИВНО – ПРИЛОЖНИТЕ ИЗКУСТВА“, която се състоя на 24 ноември 2014 г.,

Мястото на провеждане беше в София, НХА, ул. „Цариградско шосе“ 73, ателие 30.

Изпращам Ви доклада с който взех участие на тема “Учебно- професионални стъкларски пленери в Пилчук глас скул. Приноси и постижения”.