For excellence in education, sciences and arts

ОЛИМПИЙСКИ СТИПЕНДИИ 2019-2020

Стипендии от Американска фондация за България получават всички ученици, получили медали в следните международни и балкански олимпиади:

Международна олимпиада по информатика

Международна олимпиада по физика

Международна олимпиада по биология

Международна олимпиада по химия

Международна олимпиада по математика

Международна олимпиада по лингвистика

Международна олимпиада по астрономия

Европейска младежка олимпиада по информатика

Балканска олимпиада по информатика

Балканска олимпиада по математика

Младежка балканска олимпиада по математика

Необходими документи, които очакваме от олимпийските стипендианти, са :

  • -          Актуална снимка;
  • -          Информация относно състезанието, в което са участвали, и какво отличие са получили; копие от диплома.
  • -          План за работа през учебната 2019/2020 г. (до 2 стр.) – в него се описват курсове, състезания, специализирани изпити и всякакви форуми, свързани с дейностите на ученика в силната/ите му дисциплина/и, с които кандидатът смята да се занимава през учебната 2019/2020; целите, които си поставя да постигне в сферата, в която е изявен. (Не се отнася за студенти.)
  • -          Автобиография (с паспортни данни, адрес, email и  IBAN на сметка в ДСК!)

Срок за получаване на документите на мейла на АФБ: office@afbulgaria.org - до 31. 10. 2019 г.

Стипендиите са за 10 месеца през учебната 2019/2020 година – за тях се подписва договор за дарение с всеки, станал стипендиант на АФБ (в документа фигурират и данни на родителите, ако стипендиантът не е пълнолетен, той се подписва и от тях).

За другите ученици с постижения в областта на природните науки, изкуства и хуманитарни науки, вижте условията за кандидатстване тук.

Мобилна версия