For excellence in education, sciences and arts


НОВИНИ

Стипендията за интердисциплинарни художествени творби е съвместен проект на Съвета за Европейски изследвания, "Български концертни вечери в Ню Йорк" и "Фондация Елизабет Костова", и се финансира единствено от Американска фондация за България.

Тази година 29 проекта на 17 средни училища от страната спечелиха финансиране за извънкласни школи по математика, информатика, физика, химия, астрономия, лингвистика и биология.

Между 01 и 05 ноември София отново ще се превърне в столица на студентско кино. Започва 14-ото издание на Международния студентски филмов фестивал “Ранно пиле”, което ще представи 116 филма от 42 страни в 5 фестивални дни с вход свободен

Президентът благодари и на участниците от националните отбори по информатика и информационни технологии, спечелили челни места в националните и международни състезания и олимпиади, проведени през годината.

Ученици с изявен интерес към математиката, информатиката и информационните технологии от България, Германия, Индия, Нова Зеландия и Обединено кралство ще работят самостоятелно или в съавторство с друг участник върху индивидуален проект по конкретна тема.

Срещаме се с един български автор, който пренася през океана традиции, свързани с византийската иконография, работата в импасто, с изкуството на мозаечния портрет и многослоестата живопис, с палимпсестите, натрупвани с векове по стените на храмовете, върху пергаментите, както и традиции конкретно на българската живопис и  иконопис.

Фестивалът цели да повиши интереса на младите хора към природните и инженерните науки, като предизвиква инженери, дизайнери, техници, математици, физици, клубове по моделиране и други ентусиасти да представят разнообразни научни, практически, ексцентрични модели, изобретения и изделия с иновативен характер с научно-техническа тематика – авиация, космос, корабостроене, инженерен дизайн, машиностроене, роботика и др.

Призидентът Румен Радев връчи 15 отличия на млади български учени в областта на компютърните науки в четири категории. Златният медалист Енчо Мишинев и преподавателят му Антон Шиков са носители на грамотата за високи олимпийски успехи.

По инициатива на Български дарителски форум за втора поредна година в България се отбелязва 1-ви октомври – Европейският ден на фондациите и дарителите. Така страната ни става една от 24-те европейски държави, в които чрез десетки събития и инициативи ще бъде отразен приносът на дарителите от Стария континент за развитието на обществото.

Бивши олимпийци и стипендианти на Американска фондация за България, настоящи студенти, издават сборника “555 задачи по геометрия. Решения по “Геометрия в картинки” на А. В. Акопян” на английски език.

Фестивалът се организира от Американска фондация за България и е под патронажа на Министерството на културата. Предстоят поредица от концерти в големи столични зали, в които участие ще вземат настоящи и бивши стипендианти на Фондацията, ученици и приятели на НМУ и Американска фондация за България.

По случай десетгодишния юбилей на галерия Аспект, е обявен конкурс за млади български художници. Проектът е част от честването на десетата годишнина на галерия Аспект и от събитията в Нощта на музеите и галериите, Пловдив 2015г.

Актуално

Резултати от конкурса за Съфинансиране на извънкласни школи по математика, информатика, физика, химия, астрономия, лингвистика и биология за учебната 2018/2019 година.Мобилна версия

  • Начало