For excellence in education, sciences and arts

Музикална СТИПЕНДИЯ „ПАВЛИНА ДОКОВСКА“

Американска фондация за България обявява конкурс за присъждане на стипендия за музикант – инструменталист във връзка с новоучредена стипендия на името на проф. Павлина Доковска.

За стипендията на името на проф. Павлина Доковска могат да участват българи, инструменталисти, независимо къде пребивават в момента. Кандидатите са разпределени в две възрастове групи:

Група А: Музиканти от 14 до 19-годишна възраст;

Група Б: Музиканти от 20 до 28-годишна възраст;

Кандидатите от група А представят следните документи:

 • Писмо за кандидатстване, свободен текст;
 • Видео запис минимум 15 минути включващ две произведения с различен характер. Записът се изпраща на адрес office@afbulgaria.org
 • Видеозаписът следва да бъде качен в платформата youtube.
 • В най-горното поле следва да бъде изписано името на кандидата на латински и кирилица;
 • В сектора description кандидатите изписват отново своето име на латински и кирилица, както и пълната програма, представена във видеото както следва:
 • Име на автора – Име на творбата – времетраене\
 • Копие от документ за самоличност със снимка и дата на раждане
 • Творческа биография
 • Актуална творческа фотография 
 • Две препоръки
 • Цели и желания, които би реализирал
 • Сканирани дипломи и грамоти, получени през последните двегодини.

Кандидатите от група Б представят следните документи:

 • Писмо за кандидатстване в свободен текст;
 • Видео запис минимум 30 минути, включващ три произведения с различен характер. Записът се изпраща на адрес office@afbulgaria.org
 • Видеозаписът следва да бъде качен в платформата youtube.
 • В най-горното поле следва да бъде изписано името на кандидата на латински и кирилица;
 • В сектора description кандидатите изписват отново своето име на латински и кирилица, както и пълната програма представена във видеото както следва:
 • Име на автора – Име на творбата – времетраене
 • Копие от документ за самоличност със снимка и дата на раждане
 • Творческа биография;
 • Актуална творческа фотография ;
 • Две препоръки;
 • Цели и желания, които би реализирал;
 • Сканирани дипломи и грамоти, получени през последните две години.

Срокът за подаване на документите е 31 януари 2020 г. Документите се подават на адрес: office@afbulgaria.org

Стипендията е на стойност 5000 щатски долара и може да бъде разпределена на повече от един кандидат.

Мобилна версия