For excellence in education, sciences and arts

ШЕСТИМАТА НИ НАЙ-ДОБРИ МАТЕМАТИЦИ СЕ СЪСТЕЗАВАТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА

Между 20 и 28 септември се провежда виртуалната 61-а Международна олимпиада по математика. Домакин на най-старото състезание по природни науки трябваше да бъде град Санкт Петербург, но усложнената ситуация в света във връзка с COVID-19 не остави математиците по назад и се наложи организация на специфичен онлайн формат.

Самите състезателни дни бяха 21 и 22 септември, като отборът ни бе ситуиран в една от залите на Института по математика и информатика към БАН. 

Въз основа на регламента за определяне на националния отбор и съобразно показаните резултати, Националната Комисия определи тази година на международно ниво да ни представляват:

 • Борислав Кирилов Кирилов, 10 клас, ПЧМГ София
 • Евгени Стаев Кайряков, 12 клас, СМГ
 • Стефан Мартинов Хаджистойков, 11 клас, СМГ
 • Къонг Виет До, 11 клас, СМГ
 • Диян Христинов Димитров, 11 клас, СМГ 
 • Мартин Даниел Копчев, 10 клас, ПМГ Габрово

Ръководител на националния отбор е доц. д-р Станислав Николаев Харизанов (ИИКТ / ИМИ-БАН), заместник-ръководител e гл.-ас. д-р Стефан Владимиров Герджиков (ФМИ на СУ / ИИКТ-БАН), а наблюдател - чл.-кор. проф. дмн Николай Маринов Николов (ИМИ-БАН).

Подготовката и участието на отборите по математика на международни и балкански състезания се случва благодарение на подкрепата на Американска фондация за България (АФБ). 

Мобилна версия

 • Начало
  • Новини
   • ШЕСТИМАТА НИ НАЙ-ДОБРИ МАТЕМАТИЦИ СЕ СЪСТЕЗАВАТ НА МЕЖДУНАРОДНАТА ОЛИМПИАДА ПО МАТЕМАТИКА