For excellence in education, sciences and arts

КАНДИДАТСТВАНЕ ЗА СТУДЕНТСКИ СТИПЕНДИИ "ГИПСЪН" 2020

За поредна година си сътрудничим с Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий" и частните дарители Робърт и Нели Гипсън за 100 стипендии на името на семейството. 

"И през тази година ще подкрепим 100 студенти, от които 25 първокурсници. Броят на изплатените вече стипендиии през предишните академични години заедно с новоизбраните по тази програма е над 1400, като 100 от стипендиантите ще получават средства през 2020-2021 учебна година. Общата сума, предоставена от сем.Гипсън до сега е 2 164 800 лева.", разяснява Фондацията.

Немалко от нашите стипендианти (АФБ) в средното образование продължават да получават признание за постоянния си труд именно от програмата на семейство Гипсън през последните повече от 15 години.

Стипендиите "Гипсън" са предназначени за студенти с високи академични постижения, чиито семейства обаче имат ниски материални възможности, и които са записани в първи курс на университети в България през учебната 2020-2021 година. Стипендиите продължават до завършване на бакалавърска степен при положение, че стипендиантите отговарят на изискванията.

Основни изисквания към кандидатите:

  • Да са студенти в първи курс през учебната 2020-2021 г;
  • Да са записани в редовна форма на обучение, държавна поръчка;
  • Да са от семейства с доказани ниски материални възможности;
  • Да имат успех от диплома за средно образование не по-нисък от 4.50;
  • Да имат успех от кандидат-студентски изпити не по-нисък от 4.50

Документите за кандидатстване могат да се занесат в офиса на Международна фондация "Св.Св. Кирил и Методий" или да се изпратят по пощата на адрес: бул. „Цариградско шосе“ № 113А, гр. София 1784, с клеймо не по-късно от 16 ноември 2020 г.

Повече информация за необходимите документи за кандидатстване - на този адрес.

Мобилна версия