For excellence in education, sciences and arts

ОЛИМПИЙСКИ СТИПЕНДИИ 2020-2021

Стипендии от Американска фондация за България получават всички ученици, получили медали* в следните олимпиади**:

Международна олимпиада по информатика

Европейска младежка олимпиада по информатика

Международна олимпиада по биология

Международна олимпиада по химия

Международна олимпиада по математика

Младежка балканска олимпиада по математика

Българските участници на RSI - Research Science Institute

Необходими документи, които очакваме от олимпийските стипендианти, са :

  • Актуална снимка;
  • Информация относно състезанието, в което са участвали, и какво отличие са получили; копие от диплома.
  • План за работа през учебната 2020/2021 г. (до 2 стр.) – в него се описват курсове, състезания, специализирани изпити и всякакви форуми, свързани с дейностите на ученика в силната/ите му дисциплина/и, с които кандидатът смята да се занимава през учебната 2020/2021; целите, които си поставя да постигне в сферата, в която е изявен. (Не се отнася за студенти)
  • отделен документ (в Word или Excel, несканиран) с информация за обратна връзка с трите имена; телефон; имейл; адрес; училище; клас; IBAN на лична сметка в ДСК

*Състезателите, неполучили медали в изброените състезания или участвали на други престижни формати, могат да кандидатстват редовно в област Природни науки в програмата ни “Стипендии в средното образование” за тази учебна година. Повече информация - тук

**АФБ е отчела факта, че международните олимпиади този сезон не се проведоха както обикновено, а други бяха изцяло отменени. Учениците от последните също могат да кандидатстват на общо основание за стипендия за постижения в сферата на природните науки.

Срок за получаване на документите на мейла на АФБ: office@afbulgaria.org - до 09. 11. 2020 г.

Стипендиите са за 10 месеца за учебната 2020/2021 година на стойност 900 лв., платими на две части през първия и втория срок на съответната учебна година. За тях се подписва договор за дарение с всеки, станал стипендиант на АФБ. В документа фигурират и данни на родителите, ако стипендиантът не е пълнолетен, той се подписва и от тях.

За другите ученици с постижения в областта на природните науки, изкуства и хуманитарни науки, вижте условията за кандидатстване тук.

За по-подробна информация относно състезанията по природни науки - национални и международни, графици, резултати и статистики, следете колегите ни от Сдружение на олимпийските отбори по природни науки (СООПН).

Мобилна версия