For excellence in education, sciences and arts

Участвай в Национален ученически конкурс "Млад Иноватор" 2020

НАЦИОНАЛЕН УЧЕНИЧЕСКИ КОНКУРС ЗА ЗЕЛЕНИ ИНОВАТИВНИ ИДЕИ

Краен срок за участие 31.01.2021г.

Конкурсът "Млад иноватор" се организира от PostScriptum Ventures S.a.r.l., инвестиционен фонд с фокус устойчиво развитие и иновации.

Мисията на конкурса е да провокира мисленето на децата в посока опазване на околната среда, да ги стимуира да насочат вниманието си върху реални и практични решения, които биха могли да допринесат за подобряване на условията и средата, в които живеем. Да се даде възможност за по-нататъшна реализация на проектите, но и да отключи любопитството на участниците към устойчивото развитие като принцип на обединение на екологичното, социалното и икономическото.

В конкурса могат да участват ученици от 1. до 12. клас, разпределени в три категории. Участниците следва да предложат своята иновативна идея, свързана с опазването на околната среда, зеленото и устойчиво бъдеще.

Категориите са: 

- ТВОРЧЕСТВО - за ученици от 1. до 7.  клас - учениците участват с рисунка по темата, както и с кратко, аргументирано описание на идеята си. Описанието следва да бъде изпратено в писмена форма, или като видео запис с продължителност не повече от 1 минута.

- РЕАЛИЗИРАЙ ПРОЕКТ - за ученици от 8. до 12.  клас - учениците могат да изберат дали да участват в екип (от двама до петима участници) или индивидуално. И при двата формата за участие, учениците трябва да представят свое оригинално проектно предложение по посочената тема, което имат желание да реализират.

- СТАНИ ПОСЛАНИК (специална категория) - отнася се за участници от всички възрастови групи. Категорията е креативен пост в социалните мрежи (Instagram, Facebook) на тема природа, околна среда, зелени идеи и устойчиво развитие. 

Краен срок за изпращането на рисунките, докладите и видеата е 31.01.2021г. Своето участие можете да заявите като попълните формуляра в секция „УЧАСТВАЙ“ в сайта на "Млад иноватор" .

Повече информация за Конкурса, наградния фонд, условията за участие и друга необходима информация, ще откриете в специалния уебсайт.

Мобилна версия

  • Начало
    • Новини
      • Участвай в Национален ученически конкурс "Млад Иноватор" 2020