For excellence in education, sciences and arts

УЧЕНИЧЕСКА СЕКЦИЯ НА УЧИМИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН ПРЕЗ МАЙ

Ученическата секция (УС’21)* на 50. Пролетна конференция на СМБ ще се проведе онлайн на 15 и 16 май 2021 г. В нея могат да участват ученици от 8. до 12. клас от всички училища в страната. Те разработват проекти (реферати) по математика, информатика или информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководство на научен ръководител или консултант.

По последна информация самата юбилейна конференция на Съюза на математиците в България ще се проведе от 01 до 05 септември 2021 г. в гр. Бургас.

Авторите на проекти, получили грамоти за отлично участие на 21. Ученическа конференция в Плевен (УК’20), се канят на разноски на УчИМИ (без пътните). Ако отличен проект има двама автори, поемат се разноските само на единия. Разходите на останалите участници в УС’20 се финансират от училищата, секциите на СМБ или от други организации и фирми.

Авторите на най-добре класиралите се разработки на УС’21, които не са в 12. клас, ще получат покана за участие в Двадесет и първата Лятна изследователска школа с международно участие (25 юли – 14 август 2021 г.), като разноските им се поемат частично от УчИМИ.

ВАЖНИ ДАТИ:

  • - 19 април 2021 г. – краен срок за попълване на Формата за регистрация на проект
  • - 19 април 2021 г. – краен срок за изпращане на проектите
  • - 19 април 2021 г. – краен срок за превеждане на таксата за правоучастие  по банков път

Научете повече на уебсайта на Института, както и в обновената покана за участие.

*Ученическата секция на Пролетната конференция на Съюза на математиците в България е втората конкурсна сесия на УчИМИ (Ученическия институт по математика и информатика) в рамките на учебната година. В нея могат да участват ученици от 8. до 12. клас от всички училища в страната. По време на Ученическата секция авторите на допуснатите за участие проекти ги представят пред журито и публиката и отново биват оценявани.

Авторите на проекти, получили грамоти за отлично и много добро участие, получават покана за участие в следващата Лятна изследователска школа, като разноските им се поемат частично от УчИМИ.

Мобилна версия

  • Начало
    • Новини
      • УЧЕНИЧЕСКА СЕКЦИЯ НА УЧИМИ ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ ОНЛАЙН ПРЕЗ МАЙ