For excellence in education, sciences and arts

(УДЪЛЖЕН СРОК) ОТВОРЕНО Е КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА МУЗИКАЛНА СТИПЕНДИЯ "ПАВЛИНА ДОКОВСКА" 2022

Американска фондация за България обявява конкурс за присъждане на стипендия за музикант – инструменталист във връзка с новоучредена (2020) стипендия на името на проф. Павлина Доковска.

За стипендията на името на проф. Павлина Доковска могат да участват българи инструменталисти, независимо къде пребивават в момента.

Може да се кандидатства за участие във фестивали, конкурси, майсторски класове и различни артистични проекти. Стипендията не финансира разходи по обучение в учебни заведения. 

Кандидатите са разпределени в две възрастове групи:

 • Група А: Музиканти от 14 до 19-годишна възраст;
 • Група Б: Музиканти от 20 до 28-годишна възраст;

Кандидатите от група А представят следните документи:

 • - Писмо за кандидатстване, свободен текст;
 • - Видео запис минимум 15 минути включващ две произведения с различен характер. Записът се изпраща на адрес office@afbulgaria.org
 • - Видеозаписът следва да бъде качен в платформата youtube.
 • - В най-горното поле следва да бъде изписано името на кандидата на латински и кирилица;
 • - В сектора description кандидатите изписват отново своето име на латински и кирилица, както и пълната програма, представена във видеото както следва:
 • - Име на автора – Име на творбата – времетраене\
 • - Копие от документ за самоличност със снимка и дата на раждане
 • - Творческа биография
 • - Актуална творческа фотография 
 • - Две препоръки
 • - Цели и желания, които би реализирал
 • - Сканирани дипломи и грамоти, получени през последните двегодини.

Кандидатите от група Б представят следните документи:

 • - Писмо за кандидатстване в свободен текст;
 • - Видео запис минимум 30 минути, включващ три произведения с различен характер. Записът се изпраща на адрес office@afbulgaria.org
 • - Видеозаписът следва да бъде качен в платформата youtube.
 • - В най-горното поле следва да бъде изписано името на кандидата на латински и кирилица;
 • - В сектора description кандидатите изписват отново своето име на латински и кирилица, както и пълната програма представена във видеото както следва:
 • - Име на автора – Име на творбата – времетраене
 • - Копие от документ за самоличност със снимка и дата на раждане
 • - Творческа биография;
 • - Актуална творческа фотография ;
 • - Две препоръки;
 • - Цели и желания, които би реализирал;
 • - Сканирани дипломи и грамоти, получени през последните две години.

Срокът за подаване на документите е удължен до 20 март 2022 г. Документите се подават на адрес: office@afbulgaria.org. При въпроси, използвайте същия имейл адрес за кореспонденция.

Стипендията е на стойност 5000 щатски долара и може да бъде разпределена на повече от един кандидат.

Мобилна версия

 • Начало
  • Новини
   • (УДЪЛЖЕН СРОК) ОТВОРЕНО Е КАНДИДАТСТВАНЕТО ЗА МУЗИКАЛНА СТИПЕНДИЯ "ПАВЛИНА ДОКОВСКА" 2022