For excellence in education, sciences and arts

В ПОДКРЕПА НА МЛАДИТЕ РЕЖИСЬОРИ

Image by rawpixel.com

За поредна година Американска фондация за България подпомага създаването на качествено студентско кино като организира Конкурс за финансиране на студентски филмови проекти. За участие в конкурса се изисква кандидатите да са студенти редовно обучение по кино и телевизионна режисура или анимация, както и да представят следните документи:

  • Автобиография
  • Сценарий
  • Режисьорска експликация
  • Анотация на сценария
  • Бюджет

Може да приложите и допълнителни документи, ако смятате, че биха подкрепили вашата кандидатура.

Краен срок за кандидатстване: 25 юни 2023 г.

Документи може да изпращате по електронен път на адрес office@afbulgaria.org

Резултатите от конкурса ще бъдат обявени на интернет страницата на Американска фондация за България и в социалните мрежи в края на месец юли.

Повече за предишните издания на конкурса.

Мобилна версия