For excellence in education, sciences and arts

Условия за получаване на ОЛИМПИЙСКИ СТИПЕНДИИ 2023/2024 Г.

Стипендии от Американска фондация за България получават всички ученици, получили медали в следните международни и балкански олимпиади:                       

 • Международна олимпиада по информатика
  Международна олимпиада по физика
  Международна олимпиада по биология
  Международна олимпиада по химия
  Международна олимпиада по математика
  Международна олимпиада по лингвистика
  Международна олимпиада по астрономия
  Европейска младежка олимпиада по информатика
  Балканска олимпиада по информатика
  Балканска олимпиада по математика

ОЛИМПИЙСКИ СТИПЕНДИАНТИ ЗА 2023/2024 (списък)

Александър Гатев, бронзов медал, Международна олимпиада по информатика

Алексансър Пендов, сребърен медал, Младежка Балканска олимпиада по математика

Ангел Христов, бронзов медал, Международна олимпиада по математика

Андрей Стефанов, златен медал, Младежка Балканска олимпиада по математика, златен медал, Еjoi

Атанас Димитров, бронзов медал, Международна олимпиада по информатика

Атанас Митрев, бронзов медал, Международна олимпиада по астрономия

Баян Гечев, бронзов медал, Международна олимпиада по физика

Биляна Димитрова, бронзов медал, Балканска олимпиада по математика

Божидар Димитров, бронзов медал, Международна олимпиада по математика,

сребърен медал, Балканска олимпиада по математика

Божидар Сакарев, бронзов медал, Младежка Балканска олимпиада по математика

Борис Михов, бронзов медал, Международна олимпиада по информатика, златен медал, Балканска олимпиада по математика, златен медал, Балканска олимпиада по математика

Веселин Маркович, бронзов медал, Международна олимпиада по информатика, бронзов медал, Международна олимпиада по математика, сребърен медал, Балканска олимпиада по информатика

Виктор Лилов, златен медал, Международна олимпиада по химия, сребърен медал, Международна олимпиада по биология

Виктория Иванова, бронзов медал, Международна олимпиада по биология

Даниел Гегов, сребърен медал, Младежка Балканска олимпиада по математика

Деян Хаджи-Манич, RSI

Елена Йорданова, бронзов медал, Международна олимпиада по астрономия

Иван Тагарев, сребърен медал, Международна олимпиада по математика, сребърен медал, Балканска олимпиада по математика

Иво Иванов, бронзов медал, Европейска младежка олимпиада по информатика, бронзов медал, Младежка Балканска олимпиада по информатика

Илияс Номан, бронзов медал, Международна олимпиада по математика

Йово Йовчев, бронзов медал, Международна олимпиада по физика

Константин Георгиев, златен медал, Международна олимпиада по лингвистика

Красимир Станков, бронзов медал, Международна олимпиада по астрономия

Крум Александров, златен медал, Международна олимпиада по химия

Лора Лукманова, сребърен медал, Международна олимпиада по астрономия

Маргулан Исмолдаев, бронзов медал, Международна олимпиада по физика

Марин Христов, златен медал, Международна олимпиада по математика, сребърен медал, Балканска олимпиада по математика

Мария Дренчева, бронзов медал, Балканска олимпиада по математика

Мария Касия Петрова, бронзов медал, Младежка Балканска олимпиада по математика

Мартин Недев, бронзов медал, Международна олимпиада по астрономия

Мая Минкова, бронзов медал, Младежка Балканска олимпиада по математика

Миглена Маркулова, бронзов медал, Международна олимпиада по астрономия

Никола Цачев, сребърен медал, Балканска олимпиада по математика

Николай Георгиев, бронзов медал, Международна олимпиада по лингвистика

Петър Жотев, златен медал, Международна олимпиада по биология

Преслав Георгиев, сребърен медал, Международна олимпиада по химия

Радостин Чолаков, RSI

Рами Хенауи, сребърен медал, Международна олимпиада по лингвистика

Румен Димитров, бронзов медал, Международна олимпиада по физика

Светослав Арабов, златен медал, Международна олимпиада по астрономия

Серкан Рашид, сребърен медал, Европейска младежка олимпиада по информатика

Симона Христова, бронзов медал, Европейска младежка олимпиада по информатика

Стела Бинева, бронзов медал, Международна олимпиада по астрономия

Теодор Малчев, сребърен медал, Международна олимпиада по лингвистика

Явор Христов, сребърен медал, Международна олимпиада по химия

Необходимите документи, които очакваме от олимпийските стипендианти, са :

 • Актуална снимка;
 • Информация относно състезанието, в което са участвали, и какво отличие са получили; копие от диплома.
 • План за работа през учебната 2023/2024 г. (до 2 стр.) – в него се описват курсове, състезания, специализирани изпити и всякакви форуми, свързани с дейностите на ученика в силната/ите му дисциплина/и, с които кандидатът смята да се занимава през учебната 2023/2024; целите, които си поставя да постигне в сферата, в която е изявен. (Не се отнася за студенти.)
 • Автобиография (с паспортни данни, адрес, email и IBAN на сметка в ДСК!)

Срок за получаване на документите на мейла на АФБ: office@afbulgaria.org: 31. 10. 2023 г. Този срок не важи за медалистите от Балканската олимпиада по информатика и Международната олимпиада по астрономия, които предстоят. Медалистите от тези олимпиади ще имат възможност да представят своите документи след тази дата.

Стипендиите са за 10 месеца през учебната 2023/2024 година – за тях се подписва договор за дарение с всеки, станал стипендиант на АФБ (в документа фигурират и данни на родителите, ако стипендиантът не е пълнолетен, той се подписва и от тях).

Balkanskata olimpiada po informatika i срок 31.10. 2023 г. 

За кандидатстване в област ПРИРОДНИ НАУКИ или друга сфера, вижте условията и необходимите документи ТУК.

Мобилна версия

 • Начало
  • Новини
   • Условия за получаване на ОЛИМПИЙСКИ СТИПЕНДИИ 2023/2024 Г.