For excellence in education, sciences and arts

Изложба „Повелителите на солта: Провадия-Солницата (5600 – 4350 г. пр.Хр.)“ в Националния археологически музей

Снимка naim.bg

Временната изложба „Повелителите на солта: Провадия-Солницата (5600 – 4350 г. пр.Хр.)“ представя над 530 находки, открити при проучванията на най-стария солодобивен и градски център Провадия-Солницата. Експонатите датират от късната праистория, като са представени и предмети от късноелинистическия период и Античността. Сред най-интересните са красиви керамични съдове, керамични антропоморфни фигурки, керамични култови маси, костни сечива, гривни от черупка на спондилус, върхове на стрели, инструменти.

Изложбата „Повелителите на солта: Провадия-Солницата (5600 – 4350 г. пр.Хр.)“ е създадена със съвместните усилия на екипите на Националния археологически институт и музей на БАН, Исторически музей Провадия и екипи на Провадия-Солницата под научното ръководство на проф. Васил Николов. За да осигурят максимално автентично преживяване, специалистите са разработили аудио гидове и добавена реалност.

Изложбата може да се види до 18 септември 2024 г.

Мобилна версия

  • Начало
    • Новини
      • Изложба „Повелителите на солта: Провадия-Солницата (5600 – 4350 г. пр.Хр.)“ в Националния археологически музей