За нас

Мисията на Американска фондация за България е да подкрепя, насърчава и допринася за отлични постижения в образованиeто, естествените и хуманитарните науки, културата и изкуствата.

ВНИМАНИЕ: Американска фондация за България работи само и единствено по свои програми и проекти, по предварително определен от Управителния съвет бюджет.