For excellence in education, sciences and arts


Актуално

Резултати от конкурса за Съфинансиране на извънкласни школи по математика, информатика, физика, химия, астрономия, лингвистика и биология за учебната 2018/2019 година.


Мобилна версия