For excellence in education, sciences and arts

ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО СТИПЕНДИИ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ

Тъй като всяка година получаваме куп въпроси относно програмата ни за стипендии в средното образование, повечето от които идентични, решихме да съберем техните отговори в една публикация.


КОЙ МОЖЕ ДА КАНДИДАТСТВА?

Могат да кандидатстват ученици от 9 до 12 клас, обучаващи се в училищата, с които работи Американска фондация за България (АФБ) вече години наред.

Условия за кандидатстване: тук и тук.

КОЙ МОЖЕ ДА ИЗПРАЩА КАНДИДАТУРИТЕ СИ ДИРЕКТНО НА ФОНДАЦИЯТА?

Всички ученици, които вече са били стипендианти, независимо в каква област и през коя изминала година, могат да подават кандидатурите си директно към Фондацията. За останалите е необходимо да са одобрени от училището, а то от своя страна поема ангажимент да ни ги изпрати.

МОГА ЛИ ДА КАНДИДАТСТВАМ, АКО НЕ УЧА В ИЗБРОЕНИТЕ УЧИЛИЩА?

Не. Изключение правят:

- медалистите от международни и балкански олимпиади по природни науки, които получават стипендия за своите постижения през изминалата година;

- ученици, класирани на някое от първите три места на националните олимпиади по съответните дисциплини;

  • Списък с училищата: тук.

МОГА ЛИ ДА КАНДИДАСТВАМ ЗА СТИПЕНДИЯ, АКО СЪМ СТУДЕНТ В ПЪРВИ КУРС?

Не. Изключение правят медалистите по природни науки, които имат право на стипендия, връчена им за постижение от изминалата учебна година.

КАКВО ТРЯБВА ДА СЪДЪРЖА ПИСМОТО ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ?

Писмото за кандидатстване не е мотивационно писмо. В писмото в свободен текст трябва да е посочено за стипендия в каква сфера кандидатства ученикът (хуманитарна, езици, природни науки изкуства и пр. Тъй като комисиите са различни, е необходимо и уточняване на конкретната природна наука – математика, информатика, физика, химия и т.н.

КАКВО ДА НАПРАВЯ, АКО НЯМАМЕ БЕЛЕЖНИК ЗА ИЗМИНАЛАТА УЧЕБНА ГОДИНА?

В такъв случай приложете справка с оценките за изминалата учебна година, издадена от училището.

НА КАКЪВ ЕЗИК ТРЯБВА ДА БЪДАТ ДОКУМЕНТИТЕ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ?

Документите трябва да бъдат на български език.

МОЖЕ ЛИ ПРЕПОРЪКИТЕ ДА НЕ СА ОТ УЧИТЕЛ ОТ УЧИЛИЩЕТО, В КОЕТО УЧА?

Да. Препоръките могат да бъдат освен от учители в гимназията, така и от преподаватели, които работят с ученика в извънкласни занимания, курсове и пр. В такъв случай комисията допуска препоръки на английски език, ако авторът й не е българин.

ОТПУСКАТ ЛИ СЕ СТИПЕНДИИ ЗА СПОРТНИ ПОСТИЖЕНИЯ?

Не. Стипендии се отпускат в някоя от следните сфери: хуманитарна, езици, изкуства - музика, изящни или приложни изкуства, и природни науки - математика, информатика, физика, химия, биология, лингвистика, астрономия и астрофизика. Медалистите от международните олимпиади и състезания по природни науки имат право на стипендия на база своите постижения от изминалата година. Подробности за олимпийските стипендии за 2021/2022 вижте тук.

КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА ЗА ИЗПРАЩАНЕ НА РАБОТИТЕ В ОБЛАСТ “ИЗКУСТВА”?

Изискванията за изпращане на творби по зададените теми („Моята представа за България” и „Моята представа за Америка”) се отнасят единствено и само за училищата по изящни и приложни изкуства

За област “Музика” са достатъчни грамоти, удостоверяващи постиженията на ученика.

От кандидатите очакваме 2 творби на подадените теми („Моята представа за България” и „Моята представа за Америка”). Не е задължително да рамкирате творбите си. Няма ограничения за материалите, които ще използвате и размера на творбите. Ако работата е дигитална, можете да я изпратите на флашка, заедно с останалите документи. Задължително условие е да надписвате работите са на гърба им: с две имена, училище, клас и град.

Промяна към 27.10.2020: Поради влошената обстановка в страната и нашата дистанционна работа, молим кандидатстващите в обастите приложни и изящни изкуства да изпращат своите творби сканирани или снимани в добро качество по имейл: office@afbulgaria.org, като допълнително подробно опишат техниките, които са използвали!

КОГА СЕ ОБЯВЯВАТ РЕЗУЛТАТИТЕ?

Резултатите се обявяват около един месец след крайния срок за подаване на документите за кандидтстване (тази година срокът е 31 октомври 2021 г, вкл.). Затова за да бъде плавен този процес, моля изпращайте документите си навременно и не чакайте последния момент. 

КЪДЕ СЕ ОБЯВАВАТ РЕЗУЛТАТИТЕ?

Одобрените стипендианти ще бъдат обявени на уебсайта на АФБ, в раздел “Новини”, подредени по категории: олимпийски, природни науки, хуманитарни и изкуства, и по азбучен ред на градовете.

КАК ДА РАЗБЕРА ДАЛИ СЪМ ОДОБРЕН?

Одобрените за програма “Стипендии в средното образование” ще бъдат обявени на уебсайта на Фондацията. 

Тъй като получава стотици кандидатури всяка година, АФБ няма практиката да уведомява лично неодобрените кандидати. За допълнителни въпроси ви молим да използвате посочения наш имейл адрес, за предпочитане пред телефоните за контакт.

КАКВО ДА НАПРАВЯ, КОГАТО РАЗБЕРА, ЧЕ СЪМ ОДОБРЕН?

Очаквайте имейл с изготвен договор за дарение на ваше име в началото на следващата 2022 година. Имейлът ще бъде изпратен на подадените в кандидатурата контакти. Ако сте променили някой от контактите си за обратна връзка, моля да ни уведомите своевременно.

КАКВО ОЗНАЧАВА ЧЛ.2* В ДОГОВОРА ?

*Чл. 2. По свое желание НАДАРЕНИЯТ, 1 (един) час месечно, ще извършва дейност в съответствие с мисията на Американска фондация за България.

Има се предвид доброволно участие в подкрепа на събития и акции, организирани от АФБ - фестивали, изложби, научни форуми и др. Дадените часове са условни.

МОГА ЛИ ДА ПОДАМ СМЕТКА НА РОДИТЕЛ ИЛИ В ДРУГА БАНКА?

Не. Сметката на одобрения стипендиант трябва да бъде на негово име, в Банка ДСК, която Американска за България използва от години. 

КОГА СЕ ИЗПЛАЩАТ СТИПЕНДИИТЕ?

Стипендиите (общо 900 лв.) се изплащат на два транша по 450 лв. - след края на първия срок (февруари-март) и след края на учебната година (втората половина на месец юли).

Ако сме пропуснали да отговорим на ваш въпрос или притеснение, не се притеснявайте да се свържете с нас на office@afbulgaria.org.

Мобилна версия

  • Начало
    • Новини
      • ЧЕСТО ЗАДАВАНИ ВЪПРОСИ ОТНОСНО СТИПЕНДИИ В СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ