For excellence in education, sciences and arts

Ученическа конференция УчИМИ

В Ученическата конференция (УК) участват ученици от 8 до 12 клас от цялата страна. Учениците разработват проекти по математика, информатика и информационни технологии върху избрани от тях теми, индивидуално или в съавторство, самостоятелно или под ръководство на научен ръководител и/или консултант.

От 2005 година до сега Американска фондация за България е основен спонсор на Ученическата конференция.

Повече за УчИМИ и за Ученическата конференция можете да разберете от официалния им сайт.

Мобилна версия