For excellence in education, sciences and arts

Подкрепа за олимпийските отбори по природни науки

Програмата “Подкрепа за олимпийските отбори по природни науки” съществува от 2004 година. До настоящия момент Американска фондация за България подкрепя подготовката и участието на българските олимпийски отбори по математика в Международната олимпиада по математика, Балканска олимпиада по математика и Всерусийска олимпиада по математика.

От 2005 до 2010 година АФБ финансира по тази програма обучения, лабораторни занимания и специализирана подготовка по съответните научни дисциплини и на българските олимпийски отбори по астрономия, биология, информатика, лингвистика, химия, физика и отбора на младите физици. Всяка година около 60 ученици взимат участие в 15 международни и традиционни олимпиади.

През 2010 г. като продължение на програмата на Американска фондация за България за финансиране на олимпийските отбори е създадено Сдружение на олимпийските отбори по природни науки (СООПН). Председател на управителния съвет на Олимпийското сдружение е програмният директор на Фондацията Алексей Христов.

Мобилна версия