For excellence in education, sciences and arts

Атон в българската култура и словесност

Американска фондация за България финансира проекта от 2006 г. От 2006 до 2009 година финансирането му се ощъществява чрез Нов български университет – департамент „Нова българистика“, а след самостоятелно от АФБ.

Като резултат на проекта са организирани няколко изложби и е създадено сдружението „Приятели на Света Гора, Атон – България“. Повече за проекта можете рзберете на официалния му сайт.

Актуално

На 18.04.2019 г. от 18:30 часа в изложбеното пространство на "Триъгълната кула" на бул."Мария Луиза“ 16 ще бъде представена колекцията на Американска фондация за България "Съвременно британско изкуство" от произведения на четирима автори от различни поколения на британската поп-арт сцена.


Мобилна версия