For excellence in education, sciences and arts

Проекти 2016/2017

През учебната 2016/2017 година Американска фондация за България съфинансира следните извънкласни школи по математика, информатика, физика, химия, астрономия, лингвистика и биология:

Бургас
ППМГ „Акад. Никола Обрешков“
Обучение на талантливи ученици за участие в математически олимпиади и състезания  – 1000 лв.

Варна
МГ „Д-р Петър Берон“
Извънкласна работа с ученици по природни науки  по програмата на IJSO за участие в международната олимпиада през 2017 г. – 1000 лв.

Велико Търново
ППМГ “Васил Друмев”
Школа по химия – крачка към необятното познание – 1000 лв.
Извънкласна школа по информатика за изявени ученици – 1000 лв.

Вършец
СОУ “Иван Вазов”
Астрошкола „Звезди“ – 546 лв.

Гоце Делчев
ПМГ „Яне Сандански“
Школа по математика за 10. клас – 880 лв.
Школа по химия – 850 лв.
Школа по биология – 600 лв.

Казанлък
ППМГ “Никола Обрешков”
Школи по математика – 1000 лв.
Лятна школа по химия и опазване на околната среда – 600 лв.

Монтана
ПМПГ “Св. Климент Охридски”
Школа по WEB-дизайн към ПМПГ – 1000 лв.

Перник
ГПЧЕ „С. Радев“
Школа по математическа лингвистика – 1000 лв.

Плевен
МГ “Гео Милев”
Проект по информатика – 1000 лв.
Извънкласна работа с изявени ученици по астрономия – 1000 лв.
Школи по математика за 5. и 7. кл. – 1000 лв.

Пловдив
МГ “Акад. Кирил Попов”
Школа по състезателна математика – 1000 лв.
Школа по информационни технологии – 1000 лв.

Силистра
ПМГ “Св. Климент Охридски”
Школи по математика за изявени ученици – 1000 лв.
Школи по биология за изявени ученици – 1000 лв.
Школи по информационни технологии за изявени ученици – 960 лв.

София
СМГ „П. Хилендарски“
Школа по астрономия – 1000 лв.

Ямбол
МГ „Атанас Радев”
Проект по математика – 1000 лв.
Извънкласна школа по химия 9 -12 клас – 1000 лв.
Лагер школа по биология 7 -11 клас – 1000 лв.

Междуучилищен проект
МГ „Д-р Петър Берон“, МГ “Гео Милев”, ППМГ “Васил Друмев”
Лятна лагер-школа по химия и опазване на околната среда – 1000 лв.

Актуално

На 18.04.2019 г. от 18:30 часа в изложбеното пространство на "Триъгълната кула" на бул."Мария Луиза“ 16 ще бъде представена колекцията на Американска фондация за България "Съвременно британско изкуство" от произведения на четирима автори от различни поколения на британската поп-арт сцена.